Funkce

s využitím programu GeoGebra

Exponenciální funkce - úlohy


Příklad č.6: Nalezněte průsečíky s osami u exponenciální funkce f: y= 23x-3-8.

Zpět na sbírku úloh

        Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz
Poslední aktualizace: 24. 3. 2013

Valid XHTML | CSS